Praksismedlemskap i Revisorforeningen

I henhold til vedtektene § 2-3 kan alle medarbeidere i revisjonsforetak eller revisjonsnettverk som ikke kan være medlem, og personer som er i praktisk opplæring i henhold til revisorloven, opptas som praksismedlem uten stemmerett.

Praksismedlemmer i Revisorforeningen har ellers alle de samme rettighetene som medlemmer.