Praksismedlemskap i Revisorforeningen

Nå kan også du som jobber i revisjon og som ikke har revisorgodkjenning, bli praksismedlem i Revisorforeningen.

Hvem kan bli praksismedlem? 

Er du revisor i praksis, eller ansatt i et revisjonsselskap som revisormedarbeider uten revisorgodkjenning eller administrasjonsmedarbeider, kan du bli praksismedlem i Revisorforeningen. Du får tilgang til vår faglige veiledningstjeneste og alle fordelene som andre medlemmer har, bortsett fra stemmerett på generalforsamlingen.

Praksismedlemskapet er ikke tidsbegrenset, men hvis du får godkjenning som revisor, må du gjøre om på medlemskapet.

Les mer om medlemskap i Revisorforeningen. Vi ser frem til å motta din innmelding! 

Meld deg inn som praksismedlem i Revisorforeningen

 

Kontakt oss hvis du har spørsmål om vårt praksismedlemskap!