Revisorforeningen mener

  • Godt forslag til ny regnskapslov

    Regnskapslovutvalget har i dag lagt frem forslag til en helt ny og moderne regnskapslov. Vi får et nytt regnskapsspråk, og det foreslås en rekke forenklinger for små selskaper.

    26.06.2015