Dansk storbank innfører revisjonsplikt for alle næringslivskunder

Jyske Bank skjerper kravene til sine næringslivskunder. Nye kunder blir ikke vurdert om de ikke har revisjon, alle eksisterende kunder må dokumentere at de har revisor.

Publisert:
Per - ute HI 100 - 1200px.jpg
- Jyske Banks initiativ må ses på som en klar korreks til politikerne i Danmark som fra 2006 flere ganger har lempet på kravene for revisjonsplikt, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Kampen mot økonomisk kriminalitet og hvitvasking har gått inn i en ny fase i Danmark etter at storbanken Jyske Bank nylig annonserte skjerpede krav.

- Det er etter en gjennomgang av alle innrapporteringer banken har gjort av mistenkelige transaksjoner (hvitvasking) til Bagmannspolitiet, det danske Økokrim, at innstrammingen kommer. Analysene som er gjort avdekket at 622 av 625 innrapporterte selskaper ikke hadde revisor, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen .

Lavere kundevekst og avskalling

Jyske Bank anslår at 2 500-5 000 av deres til sammen 60 000 bedriftskunder vil forlate banken som følge av de nye kravene.

JB-logo_web (1).png

Bankens konsernsjef, Anders Dam, sier imidlertid at han er «fløjtende ligeglad». Han uttaler til den danske næringslivsavisen Erhverv Finans at disse kundene uansett påfører banken et enormt merarbeid, og at de trolig sparer penger på at de forsvinner.

De skjerpede kravene har allerede bremset tilgangen på nye næringslivskunder til banken. Antall innrapporteringer har imidlertid ikke sunket. En gjennomgang av bankens innrapporteringer fra januar til juni i år viser en dobling i forhold til samme periode i fjor.

Korreks til politikerne

- Jyske Banks initiativ må ses på som en klar korreks til politikerne i Danmark, som fra 2006 flere ganger har lempet på kravene for revisjonsplikt. På et folkemøte tilsvarende den norske Arendalsuka, gikk Jyske Banks konsernsjef langt i å antyde at revisjonsplikten bør gjeninnføres. Han begrunnet det med behovet for å beskytte staten mot skatteunndragelser og tette store skattehull som er oppstått i kjølvannet av manglende regnskaps- og skattekontroll.

Konsernsjefen i Jyske Bank sier innstrammingene gjøres i erkjennelse av at det er lempet for mye på revisjonsplikten og at banken ikke har politisk innflytelse til å få strammet inn lovverket.