Godt forslag til ny regnskapslov

Regnskapslovutvalget har i dag lagt frem forslag til en helt ny og moderne regnskapslov. Vi får et nytt regnskapsspråk, og det foreslås en rekke forenklinger for små selskaper.

Publisert:

De særnorske grunnleggende regnskapsprinsippene blir borte. Inn kommer internasjonal tilpasning, IFRS for SME og en gjennomført lojal tilpasning til EUs regnskapsdirektiv.

Per Hanstad.jpg
- Vi er veldig tilfreds med utvalgets forslag, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

-Vi har  over flere år jobbet med å få til gode forenklinger i regnskapsreglene, og ikke minst at det legges til rette for bruk av den nye regnskapsstandarden for øvrige foretak, som er under utarbeidelse, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Utvalget har valgt  å lage en helt ny lov som åpner for regnskapsspråket IFRS for SME. Det at det forelå et utkast til ny regnskapsstandard allerede før utvalget startet sitt arbeid, har definitivt bidratt til dette, sier Hanstad.

Felles regnskapsspråk

Revisorforeningen mener betydningen av ett felles grunnleggende regnskapsspråk for alle regnskapspliktige ikke kan overvurderes. Full IFRS for de børsnoterte, forenklet IFRS for børsnotertes datterselskap, IFRS for SMEs for de mellomstore og en ytterligere forenklet variant for små foretak vil bidra til dette.

Enklere krav til små selskaper

Revisorforeningen er tilfreds med at utvalget går så vidt langt i å utnytte direktivets muligheter til å forenkle kravene for små selskaper, blant annet gjennom å ta bort krav om årsberetning og innføring av enklere notekrav.

- Utvalget har kommet oss langt i møte når det gjelder forenklinger, sier Hanstad. Likevel mener vi de kunne gått lengre, blant annet i forenkling av notekravene. Det kan være gode teoretisk faglige argumenter for noen av utvalgets tilleggsforslag, men om andre land klarer seg uten, så gjør vi det også, avslutter Hanstad.