Høy tillit i norsk næringsliv

Tillitsnivået i norsk næringsliv er svært høyt. Ni av ti har tillit til sine samarbeidspartnere, kunder og leverandører. Det viser Revisorforeningens tillitsundersøkelse.

Publisert:
Per - ute HI 100 - 1200px.jpg
- Høy tillit er et helt uvurderlig konkurransefortrinn vi har i Norge. Den økonomiske verdien av tillit kan ikke overvurderes, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Kontroll, innsyn og reviderte regnskaper er sammen med allmenn respekt for lovverket de viktigste forutsetningene for tillit.

Åpenhet helt avgjørende for tillit

Uryddighet og fravær av åpenhet svekker bedrifters omdømme og allmennhetens tillit.

- I Norge forventes det at forretningsforbindelser er til å stole på, og fallhøyden er stor både for selskapet og for ledelsen om man ikke lever opp til disse forventningene. Og det handler ikke lenger bare om å holde seg innenfor loven – det handler like mye om din atferd oppfattes å være akseptabel og etisk forsvarlig, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

- Høy tillit er et helt uvurderlig konkurransefortrinn vi har i Norge. Den økonomiske verdien av tillit kan ikke overvurderes, sier Hanstad.

Professor Alexander W. Cappelen ved NHH har uttalt at tilliten mellom folk i Norge er en viktigere ressurs for nasjonen enn oljen.

- Det tror jeg er helt riktig. Derfor er det veldig betenkelig at vi ofte tar tillit for gitt i Norge.  Vi må bli mer bevisste på at tillit er noe skjørt, noe vi kan miste om det ikke pleies, sier Hanstad.

En av fire har opplevd uønskede hendelser siste år

tre av ti spurte har opplevd hendelser siste år som har medført tap av tillit til en eller flere av virksomhetenes samarbeidspartnere. 60 prosent av disse opplevde økonomisk tap som følge av hendelsen(e).

- Selv om tre av ti har opplevd negative hendelser, ser det ikke ut til at dette så langt gjør bedriftene generelt mer skeptiske. Dette er likevel et bilde som raskt kan endre seg. Vi er en del av en globalisert økonomi, og påvirkes på godt og vondt av det. Vi skal ikke langt utenfor Norges grenser før vi ser helt andre og lavere tillitstall, advarer Hanstad.

Større tillit til norske enn til utenlandske bedrifter

Seks av ti spurte har større tillit til norske enn til utenlandske bedrifter. Blant bedrifter som kun opererer i hjemmemarkedet, er andelen 8 av ti. Blant bransjene utmerker primærnæringene og bygg- og anleggsbransjen seg som mer skeptiske enn gjennomsnittet til utenlandske bedrifter.

Om undersøkelsen

Revisorforeningens tillitsundersøkelse gjennomføres av Opinion og baseres på 800 telefonintervjuer rettet mot norske virksomheter i alle bransjer. Resultatene er vektet på bransje, geografi og størrelse. Dette er fjerde året undersøkelsen gjennomføres.