Næringslivet har pustebesvær – Leveringsfristene for skattemeldingen og årsregnskapet må utsettes

Dette er Revisorforeningens klare beskjed til de ansvarlige myndighetene og politikerne på Stortinget. Vårt forslag er å utsette fristen for skattemeldingen til 30. september og fristen for innsending av årsregnskapet til Regnskapsregisteret til 31. oktober.

Publisert:
Per Hanstad - ute foran Indeksbygget - halvportrett - Optimalisert.jpg
- Vi er meget skuffet over at de ansvarlige i departementene ikke ser ut til å forstå hvor viktig det nå er å utsette fristene for skattemeldingen og årsregnskapet, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Veldig mange bedrifter vil ikke klare å holde leveringsfristene for skattemeldingen og årsregnskapet på grunn av den situasjonen koronakrisen har satt dem i. Revisorforeningen har derfor gjentatte ganger de siste to ukene tatt opp med Finansdepartementet og Næringsdepartementet at det er behov for å utsette fristene for innsending av årsregnskapet og skattemeldingen for formues- og inntektsskatt. 

Så langt ser det ikke ut til at myndighetene vil forlenge fristeneDenne uken sendttil og med Skatteetaten ut påminnelser om at leveringsfristen for skattemeldingen fortsatt er 31. mai.   

 - Vi er meget skuffet over at de ansvarlige i departementene ikke ser ut til å forstå hvor viktig det nå er å utsette fristene for skattemeldingen og årsregnskapet, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Vi har derfor  henvendt oss til Stortinget for å få saken på den politiske dagsordenen.  

en e-post til sentrale stortingspolitikere 2. april skriver vi:  

«Situasjonen blir mer og mer prekær for hver dag som går. Det rapporteres nå daglig fra våre medlemmer om stadig større forsinkelser i arbeidet med å ferdigstille regnskaper og få gjennomført revisjonen.  

  • Forsinkelsene skyldes sykdom/karantene, hjemmekontor (for mange med hjemmeværende små barn), svært begrenset mulighet for fysisk kontakt og nødvendig prioritering av andre oppgaver som er viktig for å redde virksomheten både hos de regnskapspliktige, regnskapsførerne og revisorene.
  • Mange bedrifter har mistet all inntekt og har måttet permittere alle ansatte, inkludert de som arbeider med skattemeldingen og årsregnskapet.
  • Koronakrisen har rammet akkurat i den perioden hvor det arbeides mest intenst med skattemeldingen og årsregnskapet, og hvor kapasiteten er presset også i en normalsituasjon.
  • I tillegg er usikkerheten i mange virksomheter total, noe som også gjør det svært vanskelig å avlegge et regnskap hvor eksempelvis fortsatt drift de neste 12 månedene må vurderes.
  • Det må nå også forventes at mange næringsdrivende, regnskapsførere og revisorer må prioritere ressurser til å rapportere grunnlaget for kostnadskompensasjon som skal fremmes på fredag. Dette bør ses i sammenheng.
  • I Danmark har regjeringen nå fremmet lovforslag om hjemmel til å utsette fristen for årsregnskapet. I proposisjonen L 168 står det at fristutsettelsen skal koordineres med skattemyndighetenes frist for innsendelse av skattemeldingen.

Revisorforeningen mener at det nå må være mye viktigere å ivareta bedriftene i en meget vanskelig situasjon enn at Skatteetaten skal kunne gjennomføre skatteoppgjøret som normalt. Utsettelse av fristene for skattemeldingen og årsregnskapet er et helt nødvendig og meget viktig tiltak for de næringsdrivende og deres regnskapsførere og revisorer. En midlertidig stansing av tvangsmulkt uten tidsangivelse, gir ikke nødvendig forutsigbarhet.   

Det er viktig at fristene utsettes nå for at tiltaket skal ha best mulig effekt. Et klart signal fra myndighetene allerede før påske om at fristene vil bli utsatt, ville fjernet mye av den usikkerheten og utryggheten som veldig mange nå sliter med. Vi håper at våre politikere ser betydningen av dette, og at fristutsettelse blir et tema i forbindelse med Stortingets behandling av «kontantstøtten» til næringslivet denne uken.»