Reiseregulativet: -En kilde til skjult, delvis skattefri lønn til offentlig ansatte

Tiden har løpt fra statens reiseregulativ. Dekning av faktiske utgifter etter regning er billigere, mindre byråkratisk og hindrer uriktig beskatning, mener Revisorforeningen.

Publisert:
statens satser - skattefri lønn.JPG
Adm. direktør Per Hanstad i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

- Statsregulativet er en tungvint, dyr og dårlig løsning, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Tiden har løpt fra reiseregulativet, som mer fremstår som kilde for skjult, delvis skattefri lønn til offentlig ansatte, enn en utgiftsdekning. Nettopp det vil jeg tro også er hovedårsaken til at det er så lite debatt om ordningen. Store deler av offentlig sektor, herunder kontrollørene og lovgiverne selv, nyter i betydelig grad godt av at ordningen videreføres, sier Hanstad. 

«Generøs» godtgjørelse – delvis skattefri

Satsene i statens reiseregulativ er såpass «generøse» at formålet dels synes å være godtgjørelse ut over utgiftsdekning. En indikasjon på dette er at man i det private næringsliv, som også kan benytte regulativet, i hovedsak velger å ikke benytte dette. Flere og flere private arbeidsgivere velger å dekke utgifter etter regning, i første rekke fordi det er enklere, men ofte også billigere. 

Gode og brukervennlige alternativer lett tilgjengelig

Kravet til originalkvitteringer er falt bort og vi har fått gode mobilløsninger for registrering og dokumentasjon av reiseregninger. Det er ikke lenger nevneverdige administrative byrder ved utgiftsdekning etter regning. Alle moderne regnskapssystemer har i dag intuitive apper for dette.

Samtidig slipper virksomhetene manuelle og tidkrevende skjønnsmessige vurderinger opp mot de til dels komplekse skattereglene som gjelder når man benytter «statens satser».