Udokumenterte påstander om revisor og arbeidskrim

I en kronikk i DN 1. februar skriver statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet om arbeidslivskriminalitet som gjerne skjer «med bistand fra advokater og revisorer». Det er en alvorlig påstand som må dokumenteres, mener Revisorforeningen.

Publisert:
Per - ute HI 100 - 1200px.jpg
Adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen går kraftig i rette med påstanden om at revisorer bistår næringsdrivende i å begå kriminalitet. - Det finnes overhode ingen dokumentasjon for dette, skriver Hanstad i dette svarinnlegget.

Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet er en trussel både mot velferdssamfunnet og arbeidsplasser i virksomheter som driver i ordnede former. Derfor er kampen mot dette uvesenet så viktig. Vi deler Regjeringens bekymring og støtter den skjerpede innsatsen som gjøres på dette området.

Skjerper kampen mot arbeidskriminelle - DN 010219.JPG
Faksimile fra Dagens Næringsliv 1. februar 2019

Revisjon er en viktig del av samfunnets kontroll med næringslivet. Hver dag jobber norske revisorer for et sunt næringsliv, gode interne rutiner i virksomhetene og regnskaper du kan stole på. Det oppleves derfor tungt når en statssekretær i Justisdepartementet, uten noen form for dokumentasjon, uten ett eneste eksempel på at det er slik, hevder at revisorer bidrar til slik kriminalitet. Kleppen skriver at han som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet «er kommet tett på politiets innsats mot arbeidslivskriminalitet». Det er bra, men da må man også kunne forvente at slike alvorlige påstander faktisk kan underbygges.

Både Skatteetaten, Kripos og Økokrim har tidligere kommet med tilsvarende uttalelser. Som bransjeorganisasjon har vi hatt møter med alle disse etatene, uten at vi har fått fremlagt noe som helst som dokumenterer disse påstandene. Tvert imot. Både Skatteetaten og Kripos har bekreftet at de ikke har erfart slike saker i Norge.

Hvorfor gjentas da påstanden? Regjeringen sier de vil styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Spørsmålet er da hvorfor de aktivt bidrar til å undergrave et av de viktigste virkemidlene samfunnet har til å bekjempe dette.

Det hersker ingen som helst tvil om at revisjon sikrer både selskapenes etterlevelse av lover og regler, bedre regnskapskvalitet og ikke minst et riktigere skattegrunnlag.

Per Hanstad
adm. direktør i Revisorforeningen