Utvalg på ville veier

Ekspertutvalget som i dag la frem forslag til momsreform, har valgt ikke å forholde seg til virkeligheten. Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen.

Publisert:
Per - ute HI 100 - 1200px.jpg
- Norge er ikke en øy i verden, frikoblet fra det man gjør i andre land. Begrunnelsen for dagens lav og nullsatser er god. Konkurransehensyn og arbeidsplasser i Norge er blant disse, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

- Skatt på inntekt og formue er basert på evneprinsippet. Slik er det ikke med forbruksavgifter som merverdiavgift. En økning av matmomsen fra 15 til 25 prosent er usosial og vil ramme lavinntektsgruppene uforholdsmessig hardt, i tillegg til at det også sterkt vil bidra til økt grensehandel. Det vil igjen kunne ramme mange norske arbeidsplasser, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

- Utvalget argumenterer for at erfaring fra andre land viser at avgiftsøkninger ikke fullt ut vil bli kompensert i økte priser til forbrukerne. Det vil da måtte bety at de aktuelle bransjene som i dag har lavere merverdiavgiftssatser, vil sitte igjen med ytterligere redusert inntjening.

Det kan også stilles spørsmål ved utvalgets påstand om at dagens system med ulike satser påfører virksomhetene betydelige administrative byrder. Moderne teknologi har gjort at dette problemet i stor grad er løst og de eventuelle gjenværende kostnadene mener selskapene det gjelder absolutt er til å leve med.

Forslaget om en to-trinns økning av momssatsen på varer og tjenester som i dag har nullsats, først til 12 og deretter til 25 prosent, er det også vanskelig å se fornuften i. Dette vil svekke konkurransesituasjonen for næringene som rammes, og kunne sette tusenvis av arbeidsplasser i fare, sier Hanstad.

- Det er jo også interessant å merke seg at forslaget om økt moms på tidsskrifter, bøker og aviser fremsettes samme uke som det gjøres kjent at moms på elektroniske bøker og tidsskrifter bortfaller fra 1. juli, sier Hanstad.

Lyspunktet i alt dette er at finansministeren så klart signaliserer motstand mot forslaget. Det er et syn jeg er trygg på at hun får solid støtte for i den kommende høringen, avslutter Hanstad.