Nytt fra revisor

Gi kundene dine et nyhetsbrev! Bestill abonnement på nyhetsbrevet Nytt fra revisor som gir dine kunder løpende oppdateringer gjennom året!

Abonnementet er kun tilgjengelig for bestilling av påloggede medlemmer og tilknyttede revisjonsfirmaer.

Så enkelt er det

  • Du bestiller og oppgir navnet på en kontaktperson i ditt firma.
  • Vi sender deg et nyhetsbrev pr. e-post minst 10 ganger i året.
  • Du videresender til egne kunder via e-post og/eller publiserer nyhetsbrevene på dine nettsider.

Her finner du et eksempel på nyhetsbrevet og noen råd for hvordan du videresender dette til dine kunder.

Bestilling

Vennligst oppgi firmastørrelse/kunder i feltet «Tilleggsopplysninger» ved bestilling.

Priser årsabonnement 2022

Grunnpris: kr 3150

Tillegg for firmastørrelse:

  • For firma med færre enn 500 kunder: kr 0
  • For firma med 501−2000 kunder: kr 2000
  • For firma med flere enn 2000 kunder: kr 6000

Tentative utgivelsesdatoer og temaer 2022

Utgave Dato Tema
2022    
Nr. 1-22 ca. 10. januar Vedtatte skatte-avgiftsendringer/andre lovendringer fra nyåret
Nr. 2-22 ca. 15. februar Nyhetsoppdatering
Nr. 3-22 ca. 15. mars Slik gjennomføres generalforsamlingen
Nr. 4-22 ca. 6. april Skattemeldingen 2021
Nr. 5-22 ca. 10. mai Nytt i revidert nasjonalbudsjett/nyhetsoppdatering
Nr. 6-22 ca. 10. juni Slik søker du på Skattefunn/Mva-kompensasjon
Nr. 7-22 ca. 1. september                Nyhetsoppdatering 
Nr. 8-22 ca. 10. oktober Statsbudsjettet 2023
Nr. 9-22 ca. 7. november Nyhetsoppdatering
Nr. 10-22    ca. 12. desember Nyhetsoppdatering