Nytt fra revisor

Gi kundene dine et nyhetsbrev! Bestill abonnement på nyhetsbrevet Nytt fra revisor som gir dine kunder løpende oppdateringer gjennom året!

Abonnementet er kun tilgjengelig for bestilling av påloggede medlemmer og tilknyttede revisjonsfirmaer.

Så enkelt er det

  • Du bestiller og oppgir navnet på en kontaktperson i ditt firma.
  • Vi sender deg et nyhetsbrev pr. e-post 10 ganger i året.
  • Du videresender til egne kunder via e-post og/eller publiserer nyhetsbrevene på dine nettsider.

Her finner du et eksempel på nyhetsbrevet og noen råd for hvordan du videresender dette til dine kunder.

Bestilling

Vennligst oppgi firmastørrelse/kunder i feltet «Tilleggsopplysninger» ved bestilling.

Priser årsabonnement 2024

Grunnpris: kr 3300

Tillegg for firmastørrelse:

  • For firma med færre enn 500 kunder: kr 0
  • For firma med 501−2000 kunder: kr 2000
  • For firma med flere enn 2000 kunder: kr 6000

Tentative utgivelsesdatoer og temaer 2024

Utgave Dato Tema
2024    
Nr. 1-24 ca. 10. januar  Vedtatte skatte-avgiftsendringer/andre lovendringer fra nyåret 
Nr. 2-24 ca. 15. februar  Nyhetsoppdatering
Nr. 3-24  ca. 15. mars  Nyhetsoppdatering/Oppdatering generalforsamlingen 
Nr. 4-24  ca. 9. april  Skattemeldingen 
Nr. 5-24  ca. 10. mai  Nytt i revidert nasjonalbudsjett/nyhetsoppdatering 
Nr. 6-24 ca. 13. juni Slik søker du på Skattefunn/Mva-kompensasjon
Nr. 7-24 ca. 1. september  Nyhetsoppdatering
Nr. 8-24 ca. 10. oktober Statsbudsjettet 2025
Nr. 9-24 ca. 7. november Forbered deg til årsoppgjøret!
Nr. 10-24 ca. 12. desember Nyhetsoppdatering