Revisorklagenemnden - årsrapport 2023

Klagenemnden for revisor-, regnskapsfører- og inkassosaker behandlet åtte revisorsaker i 2023.

Publisert:

Av de åtte revisorsakene gjaldt tre tilbakekall av godkjenning, en ileggelse av ledelseskarantene og fire avslag på søknad om godkjenning. Ingen av klagerne fikk medhold.

Klagenemnden behandlet også ni regnskapsførersaker (ingen medhold) og to inkassosaker (begge medhold).