BFU - Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital

Skattedirektoratet la i en nylig publisert bindende forhåndsuttalelse til grunn at skatteposisjonen innbetalt kapital kan overføres fra en aksjeklasse til en annen uten at det blir å anse som realisasjon. Videre ble det bekreftet at utdelt utbytte etter ombyttingen kan klassifiseres som tilbakebetaling av innbetalt kapital og dermed er skattefritt .

Publisert:

BFU 24/13 hadde skattyter 50 A-aksjer og 51 B-aksjer. A-aksjene var preferanseaksjer og hadde fortrinnsrett på utbytte. Utbetalt utbytte var over tid behandlet som tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital. På B-aksjene hadde imidlertid skattyter høy skattemessig innbetalt kapital. Hensikten med ombyttingen var å få overført denne skatteposisjonen til A-aksjene.

Gjennom en vedtektsendring fikk skattyters A-aksjer rettighetene til B-aksjene og hans B-aksjer fikk tilsvarende rettighetene til A-aksjene. Skattedirektoratet bekrefter at dette ikke innebærer noen realisasjon og at utbytte som utbetales på de nye A-aksjene kan klassifiseres som tilbakebetaling av innbetalt kapital.