Dette må du gjøre for å beholde tittelen som statsautorisert revisor

Innen utgangen av året må du oppfylle lovkravet om 120 timer etterutdanning og søke for å beholde tittelen som statsautorisert revisor. Revisorforeningen har samlet det du trenger for å sende søknaden innen fristen. Har du revisorregisternummer trenger du ikke å søke.

Behold-tittelen-som-statsautorisert-revisor-illustrasjonsbilde-web-1100.jpg

Krav for å beholde tittel som statsautorisert revisor:

  • Ha gjennomført 120 timer etterutdanning rullende siste 3 årene.
  • Ha et revisorregisternummer fra Finanstilsynet. Dersom du ikke har revisorregisternummer, må du søke Finanstilsynet om revisorregisternummer innen utløpet av 2023.
  • Har du et registernummer behøver du ikke foreta deg noe utover å ha etterutdanningen du trenger.

Se også info fra Finanstilsynet om opphør av overgangsordningen per 31.12.2023.

Dette må søknaden inneholde 

I søknaden må du dokumentere minst 120 etterutdanningstimer for siste treårsperiode (2020-2022, eller 2021-2023), samt legge ved politiattest og skattemelding/siste skattefastsetting. 

Unntak 

Du som avla siste nødvendige eksamen i revisorutdanningen i 2019, trenger ikke å sende inn dokumentasjon av etterutdanningstimer. Finanstilsynet forutsetter at du oppfyller etterutdanningskravet innen 31. desember 2023.

Søknadsskjema for godkjenning (KRT-1019)


Oppfyll kravene gjennom Revisorforeningen

Mangler du etterutdanningstimer har du fortsatt tid! Se hvilke kurs du kan ta hos Revisorforeningen innen 31. desember!

Fordeler med "Min kursplanlegger"

Påloggede medlemmer og ReKomp-abonnenter kan enkelt holde oversikt over etterutdanningstimer i Min kursplanlegger. Etterutdanningen fra Revisorforeningen dokumenterer du ved å laste ned kursrapport for den aktuelle treårsperioden. Den finner du i fanen historikk.

Du kan også registrere kurstimer fra andre leverandører og ikke-strukturert etterutdanning. Da får du enkelt samle dokumentasjonen du trenger hos Revisorforeningen når du skal bruke det til søknaden din.

Se vår kursoversikt Søk politiattest Søk revisorregisternummer


Svar på ofte stilte spørsmål om å beholde tittelen 

Hva skjer hvis du ikke søker Finanstilsynet om revisorregisternummer innen 31.12.2023?

Hvis du som mangler revisorregisternummer ikke søker Finanstilsynet innen 31. desember 2023, blir tittelen din automatisk deponert. Det innebærer at i mellomperioden kan du ikke bruke tittelen statsautorisert revisor, men du kan søke om å få tittelen igjen på et senere tidspunkt. Kravene som stilles til søknad og dokumentasjon ved søknad om godkjenning etter deponering er tilsvarende som ved søknad om revisorregisternummer, med dokumentasjon av etterutdanning og skikkethet, jf. revisorloven § 3-8.

Har du fått revisorgodkjenningen etter 1.1.2021?

Kravene til etterutdanning skal første gang være oppfylt fra og med det fjerde årsskiftet etter at du fikk godkjenning som statsautorisert revisor, jf. revisorloven § 5-1 tredje ledd. Det betyr at hvis du for eksempel fikk godkjenning som statsautorisert revisor i løpet av 2021, må du oppfylle etterutdanningskravet på 120 timer første gang senest 1. januar 2025. Finanstilsynet har lagt til grunn at i den første perioden med etterutdanning kan revisor medregne etterutdanningstimer gjennomført fra tidspunktet godkjenningen ble tildelt.

Eksempel: Siri fikk godkjenningen som statsautorisert revisor 20.11.2022. Hennes første periode med krav til etterutdanning på 120 timer er da 20.11.2022-31.12.2025. Deretter er hennes neste treårsperiode 1.1.2024-31.12.2026.

Hva gjelder meg som ikke praktiserer som revisor?

Det kan være flere årsaker til at det er ønskelig for deg å beholde tittelen statsautorisert revisor selv om du ikke praktiserer som revisor. Tittelen viser at du innehar en kompetanse som ikke alle andre har, og at du sørger for å være faglig oppdatert gjennom tilstrekkelig etterutdanning. Dette kan være relevant i en økonomirelatert jobb, for å få styreverv eller bli medlem i revisjonsutvalg. Etter allmennaksjeloven § 6-42 er det krav om at minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

Dersom du ønsker å opprettholde tittelen etter 31. desember 2023, må du som nevnt oppfylle lovkravene til skikkethet og etterutdanning til enhver tid fra det fjerde årsskiftet etter at du fikk din godkjenning som statsautorisert revisor. 

  • Dersom du er statsautorisert revisor uten revsiorregisternummer, må du søke Finanstilsynet om revisorregisternummer innen 31. desember 2023 for å opprettholde tittelen fra 1. januar 2024, med dokumentasjon av etterutdanningen og skikkethet (se "Søknad til Finanstilsynet om revisorregisternummer" og "Hvordan vite om du har revisorregisternummer").
  • Dersom du ikke rekker å ta nok etterutdanning til å søke Finanstilsynet om revisorregisternummer innen utgangen av 2023 (se "Hva skjer hvis du ikke søker Finanstilsynet om revisorregisternummer innen 31.12.2023").

Dersom du ikke praktiserer som revisor, og ikke ønsker å oppfylle kravet til løpende etterutdanning for å kunne bruke tittelen statsautorisert revisor, kan du deponere tittelen din ved å melde fra til Finanstilsynet. Tittelen din har blitt automatisk deponert fra 1.1.2024 dersom du ikke har hatt revisorregisternummer og ikke hadde søkt Finanstilsynet om revisorregisternummer innen 31. desember 2023. Dette vil synes i Revisorregisteret i løpet av våren 2024.  Se også "Deponering - parkere tittelen".

Hva betyr det å deponere tittelen?

Deponering betyr at du frivillig sier fra deg revisorgodkjenningen, og at du senere kan aktivere godkjenningen med en forenklet søknadsbehandling i Finanstilsynet.

Med deponert godkjenning kan du ikke bruke revisortittelen. Du behøver ikke å oppfylle kravene til etterutdanning. Du fortsetter som fullverdig medlem av Revisorforeningen.

Dersom du har revisorregisternummer, må du selv melde fra til Finanstilsynet dersom du ønsker å deponere tittelen din. Du skal bruke Altinn-skjemaet KRT-1031 til dette.


Har du andre spørsmål?

Kontakt oss (velg tema: Utdanning)