Digital utveksling av kontrollopplysninger

Finansdepartementet foreslår at skattemyndighetene skal kunne innhente kontrollopplysninger fra banker og andre finansforetak gjennom en automatisert oppslagstjeneste.

Publisert:

Digital samhandling offentlig privat (DSOP) ble etablert i 2016 av Brønnøysundregistrene, Finans Norge og Skatteetaten. I 2018 ble også NAV og politiet en del av samarbeidet.

DSOP dreier seg om å effektivisere utveksling av informasjon som én eller flere parter har behov for. I prosjektet DSOP Kontrollinformasjon (DSOP-Kontroll) er det utviklet en maskinell og automatisert oppslagstjeneste for utveksling av kontrollopplysninger.

Oppslagstjenesten innebærer at skattemyndighetene gis tilgang til opplysninger i et forhåndsdefinert format, uten krav om manuell behandling fra finansforetaket. 

Høringsnotatet gjelder det rettslige grunnlaget for at opplysninger kan utleveres fra finansforetak til skattemyndighetene gjennom den automatiserte oppslagstjenesten.

Høringsfristen er 19. desember 2023.