Endringer i lov om register over reelle rettighetshavere

Finansdepartementet foreslår endringer i reglene om tilgang til opplysninger i register over reelle rettighetshavere.

Publisert:

Lov om reelle rettighetshavere trådte i kraft i 2021. Loven innebærer at alle norske virksomheter skal ha oversikt over hvilke fysiske personer som er reelle rettighetshavere i sin virksomhet.

Det er utviklet et offentlig registrer som opplysningene om reelle rettighetshavere skal registreres i. Registeret er ikke åpnet ennå på grunn av usikkerhet om hvem som skal få innsyn i registeropplysningene.

I høringen foreslås det å begrense hvem som skal gis tilgang til opplysningene til offentlige myndigheter og rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Øvrige fysiske og juridiske personer (allmennheten) vil ikke gis tilgang til de registrerte opplysningene i denne omgang.

Det åpnes imidlertid for at det i forskrift kan bestemmes at innsynsretten utvides til å omfatte flere.

Høringsfristen er 19. januar 2024.

Camilla

Brunfelt

Rådgiver merverdiavgift
920 47 598 [email protected]