Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2024 fra Finansdepartementet

Finansdepartementet har gitt en oversikt over de viktigste regelendringene fra 1. januar 2024 på departementets ansvarsområde.

Publisert:

Oversikten er oppdelt i følgende fagområder:

  • Skatt
  • Avgift
  • Finansmarkedene

Finansdepartementet har også gitt en oversikt over vedtatte skattesatser og og beløpsgrenser i skattereglene for 2023 og for 2024.