Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli fra Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har offentliggjort en oversikt over viktige regelendringer fra 1. juli 2024 på sitt ansvarsområde.

Publisert:

Endringer i registerregelverket

Endringene gjelder bl.a. utlevering av fødselsnummer og d-nummer fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, registering av enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret, endringer i foretaksnavneloven, og krav til stiftelsers navn. I tillegg er det endringer i allmennaksjelovens regler om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte allmennselskaper.

Les mer på revisorforeningen.no

Endringer i brukthandellova

Brukthandellova innskrenke lovens virkeområde til å kun omfatte handelsvirksomhet med brukte og kasserte: varer av edelt metall, edelstener og perler, kulturgjenstander, kunstverk, samleobjekter, antikviteter og motorvogner. Det vil si at handel med alle andre brukte varer, som for eksempel klær, møbler og sportsutstyr ikke vil være underlagt regelverket lenger.

Les mer om høringen på revisorforeningen.no