Enighet om grunnrenteskatten på landbasert vindkraft

Skattesatsen settes til 25 % og nye kraftanlegg vil få utbetalt skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt.

Publisert:

Enigheten er inngått mellom regjeringspartiene (Arbeiderpartiet og Senterpartiet), Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, og Miljøpartiet De Grønne. Reglene vedtas i Stortinget første gang 19. desember 2023.

I forhold til det opprinnelige forslaget i Prop 2 LS (2023-2024) er de viktigste endringene:

  • Skattesatsen skal være 25 %, ikke 35 % som foreslått i proposisjonen.
  • For nye kraftanlegg innføres det en utbetalingsordning for såkalt negativ grunnrenteinntekt. Utbetalingen skjer når anlegget blir satt i drift.
  • Eksisterende vindkraftverk får et påslag i inngangsverdien på 40 % i forhold til det opprinnelige forslaget,likevel ikke høyere enn 85 prosent av historisk kostpris. Avskrivninger skal skje lineært over fem år ved beregning av grunnenteskatten, altså ikke saldoavskrives.

Det blir ingen endringer i produksjonsavgiften. Denne kan trekkes fra krone for krone i grunnrentesaktten