ESA mener de nye innleiereglene bryter med EØS-retten

I et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet ber EFTAs overvåkingsorgan, ESA, Norge følge EØS-regler som gjelder for innleie av arbeidskraft.

Publisert:

I desember 2022 gjorde Norge lovendringer som fjerner muligheten for bedrifter til å bruke vikarer når arbeidet er av midlertidig karakter, for eksempel ved sesongarbeid eller produksjonstopper. I tillegg innførte Norge et absolutt forbud mot bruk av innleid arbeidskraft i byggesektoren i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylker. Hovedargumentene for å innføre disse nye restriksjonene var å redusere bruken av innleid arbeidskraft og øke faste og direkte ansettelser.

I brev 19. juli 2023 gjør ESA det klart at de mener de nye reglene er i strid med EØS- reglene.

ESA har dermed gitt Norge et formelt varsel. Norge har nå to måneder på seg til å uttale seg før ESA tar stilling til om de skal ta saken videre.