Felttesting bærekraftsstandarder for små og mellomstore foretak

EFRAG (den europeiske standardsetteren for finansiell og ikke-finansiell informasjon) etterlyser flere selskaper som kan delta i felttesting av bærekraftsstandarden for små og mellomstore noterte foretak (LSME) som nå er på høring.

Publisert:

EFRAG ønsker at flere selskaper deltar i felttesten enn de som hadde meldt sin interesse. Se mer informasjon om felttesten på www.efrag.org

Felttestingen gjennomføres i sammenheng med høringen av bærekraftsstendardene for små og mellomstore selskaper som har kommentarfrist 21. mai 2024:

  • ESRS for listed SMEs (ESRS LSME) - standard for små og mellomstore noterte foretak som skal rapportere etter CSRD fra og med regnskapsårset 2026
  • Voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs (VSME) - frivillig bærekraftsrapporteringsstandard for ikke-noterte små og mellomstore foretak

Mer om høringssaken og link til høringsdokumentene.