Foreslår skatt på salg av overskuddsstrøm

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om skatteplikt på inntekter ved egenprodusert strøm med 85 % av inntekter over 10 000 kroner.

Publisert:

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til særregler for beskatning av inntekt ved salg av overskuddsstrøm fra anlegg for produksjon av fornybar energi tilknyttet egen bolig eller fritidsbolig.

Forslaget er at inntekter inntil 10 000 kroner ikke skattlegges. Av det overskytende skattlegges 85 prosent.

Skatteplikten skal ha virkning fra og med inntekståret 2024, mens foreslåtte endringer i skatteforvaltningsloven om rapporteringsplikt for kraftleverandører, skal tre i kraft fra inntektsåret 2025.

Høringsfristen er 14. august 2024