Ikke skatt på salg av overskuddsstrøm for 2023

Spørsmålet om skatteplikt for salg av overskuddsstrøm fra private boliger skal utredes nærmere og det skal legges fram forslag til særregler i statsbudsjettet for 2025.

Publisert:

I mellomtiden skal inntekter ved salg av overskuddsstrøm fra solcelleanlegg i boliger ikke skattlegges, opplyser Finansdepartementet i en pressemelding.

Inntekter fra salg av egenprodusert strøm fra solceller i bolig er i utgangspunktet skattepliktig, men de mange ulike avtaleordninger gjør det komplisert for boligeiere å beregne og rapportere det riktig i skattemeldingen. Frem til 2023 har det vært lite bevissthet om skatt på salg av overskuddsstrøm fra private solcelleanlegg.

Skatteplikten for salg av overskuddsstrøm fra private boliger skal utredes nærmere og finansministeren har varslet at regjeringen tar sikte på å legge fram egne regler for dette i statsbudsjettet for 2025.

Finansdepartementet har videre besluttet at slike inntekter ikke skal skattlegges for 2023 og eventuelt tidligere år.