Salg av overskuddsstrøm fra eget solcelleanlegg

Skattedirektoratet vil før skattemeldingsfristen gi veiledning for hvordan salg av overskuddsstrøm fra eget solcelleanlegg skal beskattes.

Publisert:

Skattedirektoratet presiserer i en pressemelding 22. desember 2023 at privatpersoner som investerer i solcelleanlegg normalt sett ikke anses som næringsdrivende. Strøm som produseres og brukes fortløpende av eieren, er ikke skattepliktig. Dersom noen har inntekter på salg av strøm fra solcelleanlegg, vil de imidlertid kunne bli skattepliktige for et netto overskudd som kapitalinntekt med 22 prosent.

Det er ikke nærmere avklart hvordan inntekten skal beregnes, men Skatteetaten vil etter nyttår se nærmere på beskatning av salg av egenprodusert strøm. Ett av de sentrale momentene vil være hvordan overskuddsstrøm regnes ut, hva som eventuelt blir skattepliktig, og hvilke fradragsmuligheter som foreligger. 
Til skattemeldingsperioden og frist for innlevering av skattemeldingen for 2023, vil Skatteetaten gi god veiledning til de som i 2023 har solgt overskuddsstrøm av eget solcelleanlegg om hvordan de skal regne seg frem til hva de eventuelt skal oppgi på skattemeldingen.