Har redusert maksimalbeløpet for tvangsmulkt

Skatteetaten har besluttet at maksimalbeløpet for tvangsmulkt ved manglende levering av skattemeldingen for 2021 skal reduseres fra kr. 61 150 til kr. 12 230.

Publisert:
Schanke Funnemark - skattedirektør (2).jpg
Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Skatteetaten.

Etter skatteforvaltningsloven § 14-1 kan det ilegges tvangsmulkt ved manglende levering av skattemeldingen. Tvangsmulkten er et halvt rettsgebyr, dvs. kr. 611,50 pr. dag. Mulkten løper til skattemeldingen leveres eller man når maksimalgrensen for tvangsmulkt. Etter annet ledd er maksgrensen er 50 rettsgebyr, dvs. kr. 61 150 kr.

50 rettsgebyr er et maksimalbeløp. Skatteetaten kan avslutte ileggelse av tvangsmulkt før maksimalgrensen er nådd.

Skatteetaten har besluttet at ved ileggelse av tvangsmulkt for manglende levering av skattemeldingen for formue- og inntektsskatt for inntektsåret 2021, skal antall løpedager settes til 20. Maksimal tvangsmulkt blir da redusert tilsvarende, altså til kr. 12 230.

Informasjonen på skatteetaten.no er foreløpig ikke oppdatert med denne beslutningen.

Foreløpig ingen avklaring om utsettelser

Vi er lovet avklaring i løpet av onsdag 29. juni om vår søknad om fristutsettelse.