Kildeskatt på utbytte der selskapet kjenner aksjonæren

Kjenner selskapet den utenlandske aksjonærens skattemessige status, kan det trekke redusert kildeskatt, men risikerer ansvar for manglende trekk.

Publisert:

Fra 1. januar 2018 innføres det nye dokumentasjonsregler for å kunne trekke lavere kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer. Aksjonær i selskaper utenfor VPS skal oppfylle dokumentasjonskravene direkte overfor selskapet.

Skattedirektoratet har i en uttalelse til Ernst & Young Advokatfirma AS uttalt at utdelende selskap kan trekke kildeskatt med redusert sats etter skattebetalingsloven § 5-10a og skattebetalingsforskriften § 5-10a i de tilfellene selskapet kjenner aksjonærens skattemessige status, selv om de konkrete dokumentasjonskravene ikke er oppfylt. Samtidig risikerer da utdelende selskap å bli stilt til ansvar for manglende trekk ved feilbedømmelse av aksjonærs skattemessige status, hvis det f.eks. ved etterfølgende kontroll fra skattemyndighetene konkluderes med at selskapet har vært uaktsomme eller har forsømt seg, jf. skattebetalingsloven § 16-21 første ledd.