Korona - Regnskapsmessige vurderinger

Koronakrisen og myndighetenes omfattende tiltak, har medført økt risiko og økonomiske utfordringer for mange foretak. Det kan være aktuelt både med revurdering av eiendels- og gjeldsposter og opplysningsplikt i regnskapene og årsberetningene.

Publisert:

Det må alltid gjøres en vurdering av den konkrete situasjonen til det enkelte foretaket. I vedlagte notat omtales noen typiske regnskapsmessige problemstillinger i den aktuelle situasjonen.

Notatet er utarbeidet pr. 22. april 2021, og vil bli oppdatert ved behov. Medlemmene oppfordres til å sende inn eventuelle innspill ved å registrere ny fagsak.