Korona - Regnskapsmessige vurderinger

Koronakrisen reiser regnskapsmessige problemstillinger ved årsavslutningen for 2019, særlig når det gjelder fortsatt drift-vurderingen. Noteopplysninger om hendelser etter balansedagen er et annet sentralt tema.

Publisert:

I vedlagte notat henledes oppmerksomheten på regnskapsmessige problemstillinger knyttet til koronakrisen. Foretak med avvikende regnskapsår er omhandlet i et separat punkt i notatet.

Notatet er utarbeidet pr. 6. april 2020, og vil bli oppdatert ved behov. Medlemmene oppfordres til å sende inn eventuelle innspill ved å registrere ny fagsak.