Ny konsolidert versjon av IFRS-standardene kommer

EU har vedtatt en ny IFRS-forordning nå i 2023 som erstatter forordning 1126/2008 med etterfølgende endringsforordninger. Arbeidet med oversettelse til norsk må forventes å ta noe tid, da dokumentet er på nesten tusen sider.

Publisert:

Den nye samleforordningen 2023/1803, er tilgjengelig i EUs språkversjoner her

I Norge er det Enhet for EØS-oversettelse i Utenriksdepartementet som forestår oversettelsene. Enheten har nettopp fått tilsendt filen, og det må forventes at arbeidet vil ta noe tid. Selv om det aller meste er oversatt før, er det et dokument på nesten tusen sider som skal gjennomgås.

Når oversettelsen er gjennomført, vil forordning 2023/1803 bli et nytt vedlegg i den norske IFRS-forskriften som erstatter de over 70 nåværende vedleggene.