Personvern i engasjementsbrevet

Vi anbefaler at behandlingen av personopplysninger i forbindelse med revisjonsoppdrag presiseres i engasjementsbrevet.

Publisert:

Dette bør tas inn i engasjementsbrev for nye oppdrag og ved ordinær fornyelse av engasjementsbrevet. 

Eksempel på ordlyd:

Personvern
For å gjennomføre oppdraget, vil vi behandle personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring. Personvernerklæringen er tilgjengelig på [vår nettside revisjonsselskap.no/personvern]. Vi er behandlingsansvarlig etter personvernreglene for de personopplysningene vi behandler i forbindelse med oppdraget og vi inngår derfor ikke en databehandleravtale.