Register over reelle rettighetshavere

Regjeringen foreslår å endre bestemmelsen om innsynsrett i registeret. Dette har sin bakgrunn i en avgjørelse fra EU-domstolen som har komplisert arbeidet med å åpne registeret over reelle rettighetshavere.

Publisert:

Opprinnelig var det tenkt at registeret skulle være åpent for "enhver". En avgjørelse i EU-domstolen gjør at det er usikkert om det er anledning til å gi allmennheten innsyn i registeret. Samtidig har det vært viktig for regjeringen å åpne for registrering. 

Regjeringen foreslår derfor en endring i bestemmelsen om innsynsrett slik at det er media, sivilsamfunnsorganisasjoner og høyere utdanningsinstitusjoner som skal ha tilgang til opplysningene i register for reelle rettighetshavere, i tillegg til offentlige myndigheter og rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Etter forslaget kan det også gis innsyn til andre grupper i forskrift.

Når disse endringen kommer på plass kan vi forvente at registeret åpnes for registrering.