Revisorforeningen skal bidra i utvalg som skal gjennomgå NSMs låneavtaler

Utvalget skal bringe klarhet i prosessene som ledet frem til kontraktinngåelse og låneavtalene i forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmyndighets (NSM) leie av lokaler i Snarøyveien 36. Rapporten vil være klar 1. mars 2024.

Publisert:

– Dette er en alvorlig sak, og vi må få klarhet i alle omstendigheter. Vi setter ned et utvalg som vil gjøre en grundig og uavhengig gjennomgang av saken. Dette arbeidet kommer nå raskt i gang, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Utvalget består av følgende medlemmer:

  • Leder: Svein Gjedrem, samfunnsøkonom, tidligere sentralbanksjef og finansråd.
  • Tor-Aksel Busch, jurist, tidligere riksadvokat.
  • Karen Kvalevåg, administrerende direktør i Revisorforeningen.

– Vi trenger noen som sørger for at informasjonen vi baserer beslutninger på er sann. Der har revisor en viktig rolle, som objektiv overvåker og kontrollør av sentrale fakta i samfunnet vårt. Vi ser frem til å bidra i dette utvalget slik at vi forhåpentligvis unngår at tilliten til sentrale institusjoner blir satt under press i fremtiden, sier Karen Kvalevåg i en kommentar. 

Karen-Kvalevåg-nov-2023-1100x520-web.jpg
Karen Kvalevåg, administrerende direktør i Revisorforeningen, skal delta i utvalg som skal gjennomgå låneavtalene til NSM. 

Pressemelding fra regjeringen.no:
Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem skal lede utvalg for å gjennomgå NSM-saken