Revisors plikter i forbindelse med signering av signaturpliktige opplysninger i næringsspesifikasjon og skattemelding

Skattedirektoratet har nå publisert melding som omhandler omfanget og innholdet av revisors signering av opplysninger til Skatteetaten i ny skattemelding for næringsdrivende fra og med inntektsåret 2022. Meldingen erstatter Skattedirektoratets melding nr. 7/2016 av 12. desember 2016.

Publisert:

For de som leverer og attesterer på skjemaene også i 2023 er melding nr. 7/2016 fortsatt gjeldende.

Revisors materielle plikter og ansvar skal være uendret i de to meldingene. Revisorforeningen ved revisjonskomiteen har nå igangsatt et arbeid med å revidere SA3801 tilpasset den nye skattemeldingen.