Satser for inntektsåret 2024

Skattedirektoratet har fastsatt satsforskriften for 2024.

Publisert:

Satser til bruk for både forskuddsutskriving og skattefastsetting er samordnet for de fleste naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser og fremgår av den årlige satsforskriften. Satsforskriften for 2024 er nå fastsatt.

Fullstendig oversikt over satsene og vilkårene er inntatt i satsforskriften. De mest brukte satsene er:

Kostgodtgjørelse og nattillegg på yrkes-/tjenestereiser med overnatting

 • kr 658 per døgn for skattepliktige som har bodd på hotell mv. (kr. 526 per døgn dersom frokost er inkludert)
 • kr 400 per døgn for ved overnatting på hybel uten kokemuligheter eller på pensjonat eller brakke
 • kr 102 per døgn ved overnatting på hybel med kokemuligheter eller har overnattet privat
 • Måltidstrekk: 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag
 • Nattillegg: kr 435 per døgn
 • Kost for langtransportsjåfører: kr 400 per døgn

 

Kostgodtgjørelse på yrkes-/tjenestereiser uten overnatting

 • kr 200 for reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer
 • kr 400 for reiser over 12 timer

 

Bilgodtgjørelse

 • 3,50 per kilometer
 • Passasjertillegg: kr 1 per passasjer per kilometer
 • Kjøring på skogs- og anleggsvei: kr 1 per kilometer

 

Fri bil

 • Fordelen fastsettes til 30 % av bilens listepris inntil kr 351 700 og 20 % av overskytende listepris
 • For biler der fordelen ikke står i forhold til listeprisen: kr 63 000
 • Varebil klasse 2 og elektronisk kjørebok: kr 3,40 per kilometer

 

Representasjon

 • Enkel bevertning, pr. person: kr 562
 • Gavegjenstander, pr. gjenstand kr 308
 • Oppmerksomheter, pr. tilfelle kr 308