Skattesatser for 2024

Finansdepartementet har utarbeidet en tabell over satser og beløpsgrenser for 2023 og for 2024 etter enigheten mellom regjeringen Støre og SV om en budsjettavtale.

Publisert:

Satser og beløpsgrenser skal vedtas av Stortinget før de er endelige. 

Skattesatser 2024