Små bryggerier og redusert alkoholavgift

Små bryggerier skal betale redusert alkoholavgift, men det er blant annet et vilkår at bryggeriet er økonomisk og juridisk uavhengige av andre bryggerier.

Publisert:

Skattedirektoratet har uttalt seg om hvordan vilkåret økonomisk og juridisk uavhengig i definisjonen av små bryggerier i særavgiftsforskriften § 3-2-3 skal forstås.

Skattedirektoratet kommer til at spørsmålet om et bryggeri skal anses som økonomisk og juridisk uavhengig av andre bryggerier, må avgjøres konkret i det enkelte tilfellet. Er det andre bryggerier som kan sies å ha en bestemmende økonomisk eller juridisk innflytelse over den aktuelle produsentens virksomhet vil virksomheten ikke tilfredstille kravet.