Tilsynsavgift for revisjonsforetak som ikke har omsetning fra revisjon

En endring i systemet for utligning av tilsynsavgift, medførte at revisjonsforetak uten omsetning fra revisjon ble ilagt minstebeløpet på 4 000 kroner for 2016. Finanstilsynet vil frafalle avgiften for de som innen 1. oktober 2017 ber om at godkjenningen som revisjonsselskap blir slettet eller melder fra om at sitt enkeltpersonforetak ikke driver revisjonsvirksomhet.

Publisert:

Revisjonsforetak uten omsetning fra revisjon har ikke blitt ilagt tilsynsavgift for tidligere år. Dette gjelder for revisjonsselskaper og for statsautoriserte og registrerte revisorer som har registrert et enkeltpersonforetak. De som ønsker å unngå å betale tilsynsavgift, må be om at godkjenningen som revisjonsselskap blir slettet eller melde fra til Finanstilsynet om at det ikke drives revisjonsvirksomhet i enkeltpersonforetaket. 

Finanstilsynet tar nå hensyn til at Revisorforeningen og flere revisorer har sagt fra om at det burde blitt varslet bedre i forkant, slik at de som ønsket det fikk tid til å innrette seg etter den nye praksisen.  

Slik gjør du det

Sletting av godkjenning som revisjonsselskap: Registreres i Altinn - KRT-1033.

Melding om at enkeltpersonforetak ikke driver revisjonsvirksomhet: E-post til post@finanstilsynet.no