SAF-T regnskapsfil - utenlandske næringsdrivende

Utenlandske næringsdrivende som har bokføringsplikt i Norge skal kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form (SAF-T Regnskap). Kravet gjelder også for utenlandske næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret med representant.

Publisert:

Bokførte opplysninger skal kunne gjengis i standardisert form (SAF-T Regnskap). Kravet gjelder også for utenlandske næringsdrivende med bokføringsplikt i Norge.

Det er dermed behov for å avklare når og i hvilket omfang den utenlandske næringsdrivende er bokføringspliktig i Norge.

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse gått gjennom vilkårene for når en utenlandsk næringsdrivende er bokføringspliktig i Norge og for omfanget av denne bokføringsplikten.