Direktekjøringsordningen og digital melde- og opplysningsplikt

Tolletaten foreslår å utsette avviklingen av direktekjøringsordningen til 1. april 2025.

Publisert:

I høringen foreslås det at dagens direktekjøringsordning avvikles samtidig med at det innføres hovedregel om digital oppfyllelse av melde- og opplysningsplikten. I forbindelse med dette avvikles også det midlertidige deklarasjonsunntaket for prosedyren tollager. Disse tre endringene foreslås med virkning fra 1. april 2025. Videre foreslås nærmere krav til opplysningselementene for prosedyren tollager og for melde- og opplysningsplikten.