Utsatt iverksetting av tvangsmulkt for skattemeldingen

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Revisorforeningen, næringsdrivende og andre bransjeorganisasjoner, har Skatteetaten besluttet å utsette iverksetting av tvangsmulkt til medio august.

Publisert:

Dette gjelder for de som allerede har fått utsatt frist til 30/6.

De som ser at de klarer å levere skattemelding innen 13/8 trenger derfor ikke å henvende seg for å be om ytterligere utsettelse. Skatteetaten oppfordrer likevel alle som kan til å levere skattemeldingen innen fristen.