Utsatt frist for årsregnskap

Fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utsatt med to måneder i 2020. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, er utsatt tilsvarende.

Publisert:

Det er nå endelig vedtatt en midlertidig lov om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2020. Utsettelsen gjelder også for stiftelser.

Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, er utsatt tilsvarende.

Den midlertidige lov om forlenget frist til 31. august.og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier er også endelig vedtatt 19. juni.

Lovene trådte i kraft 19. juni.

Loven gjelder ikke for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.