Utsatt frist for visse selskaper

Selskaper med deltakerfastsetting og selskaper innen spesielle næringer får automatisk utsatt frist.

Publisert:

Fristen for å levere skattemelding for aksjeselskaper selskaper og selskapsmelding for selskaper med deltakerfastsetting er 31. mai.

For selskaper med deltakerfastsetting og selskaper innen særskatteområdene har det vært krevende å utvikle gode løsninger. Etter dialog med systemleverandørene har derfor skatteetaten besluttet å gi automatisk utsatt frist for visse grupper skattepliktige. Dette gjelder:

  • Petroleum: utsettelse til 24. mai (normalt 30. april)
  • Rederi: utsettelse til 30. juni
  • Selskap med deltakerfastsetting, utenlandske selskaper med deltakerfastsetting og NOKUS: utsettelse til 30. juni
    • Deltakerne har samme frist som selskapet
  • Selskap på Svalbard: utsettelse til 30. juni
  • Vannkraft: utsettelse til 30. august
  • Havbruk: utsettelse til 30. august

Fristen blir satt maskinelt av skatteetaten slik at de skattepliktige ikke trenger å søke selv. Skatteetaten presiserer at de som er gitt automatisk utsatt frist i henhold til det ovenstående ikke kan søke om ytterligere utsettelse. Med unntak for selskapene innenfor kraft og havbruk vil følgelig utsettelsene ikke være utover fristen for å avlegge årsregnskap for selskap som har kalenderåret som regnskapsår.

Andre skattepliktige kan søke om utsettelse på skatteetatens kjemmeside på vanlig måte.

Regnskapsførere og revisorer kan også søke utsettelse på vegne av sine klienter.