Veiledning for revisor - unntak i rentebegrensningsreglene

Som følge av den nye skattemeldingen har revisjonskomiteen oppdatert veiledningen for de tilfeller hvor annen revisor reviderer konsernregnskap/konsolidert balanseoppstilling for norsk del av konsernet.

Publisert:

Veiledningen tar for seg hvilket arbeid som må gjøres av øvrige revisorer (signerende revisor), enn konsernrevisor, som grunnlag for attestasjonen i de andre selskapene i den norske delen av konsernet. I tillegg gis det eksempel på erklæring fra konsernrevisor og forslag til tilføyelse i engasjementsbrevet om taushetsplikten.