Vil oppheve krav til skattetrekkskonto

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om at skattetrekket skal betales til Skatteetaten samtidig med lønnsutbetalingen og at kravet til skattetrekkskonto oppheves.

Publisert:

Forskuddstrekk og skattetrekk etter kildeskatteordningen forfaller i dag den 15. i måneden etter hver tomånedlig termin. Fra lønnsutbetaling og frem til forfall, skal trukket beløp settes inn på en skattetrekkskonto med mindre det stilles garanti for beløpet, eller beløpet på skattetrekkskontoen til enhver tid er så høyt at det dekker det løpende trekkansvaret.

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om at trekket skal betales til Skatteetaten samtidig med lønnsutbetalingen. I tillegg til hovedlønnsutbetaling, gjelder forslaget også alle andre betalinger av lønn og skattepliktige ytelser og trekkene knyttet til slike. Forslagene erstatter dagens ordning med betaling til skattetrekkskonto, og samlet overføring til Skatteetaten annen hver måned.

Etter forslaget vil unnlatt eller for sen betaling av forskuddstrekk og skattetrekk være straffbart.

Det er foreslått at de nye reglene skal tre i kraft fra 1. januar 2025.

Høringsfristen er 5. juni 2024.