Identitetskontroll ved disposisjonsrett over en konto

Publisert: FAQ nr: 470

Spørsmål:

Etter hvitvaskingsloven § 13 annet ledd, jf. § 12 annet ledd, skal opplysninger om fysiske personer som handler på vegne av en juridisk person, inkludert personer som er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot, bekreftes ved gyldig legitimasjon. Betyr dette at revisor må innhente legitimasjon fra alle som har bankfullmakt i selskapet?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.