Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 318 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Forholdet mellom ny og tidligere revisor - ikke revisor forrige regnskapsår

  Et aksjeselskap har tidligere hatt revisor, men hadde fravalgt revisjon for forrige regnskapsår. Gjelder bestemmelsene i revisorloven § 9-2 om plikt til å forespørre forrige revisor før ny revisor påtar seg oppdraget, og har forrige revisor plikt eller adgang til å gi opplysninger til ny ...

  Revisjon 21.03.2023

 • Foregående års regnskap ikke revidert

  Jeg er nyvalgt revisor i selskap ABC AS. Selskapet har vært uten revisor de tre siste årene ettersom selskapet har vært under terskelverdiene. Må jeg i min revisjonsberetning nevne at sist årsregnskap ikke er revidert?

  Revisjon 17.03.2023

 • Kontrolloppstilling for ikke-skattepliktige

  Vi reviderer en organisasjon som er unntatt skatteplikt, jf. skatteloven § 2-32 første ledd . De har ansatte, og således kostnader til lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift. Er organisasjonen pliktig til å utarbeide skjema over lønns- og pensjonskostnader, RF-1022 Lønn- og pensjonskostnader...

  Revisjon Skatt 09.03.2023

 • Konsernfusjon – tidspunkt for verdsettelse av innskuddet

  I september 20X0 skal det vedtas en konsernfusjon etter aksjeloven § 13-2 annet ledd , dvs. der det overtakende selskapets morselskap utsteder vederlaget til aksjonærene i det overdragende selskapet. Kan styret i redegjørelsen for fusjonsplanen benytte tallene fra overdragende selskaps regnskap p...

  Foretaksrett Regnskap Selskapsrapportering 07.03.2023

 • Nye terskelverdier for revisjonsplikt

  I forskrift til aksjeloven er terskelverdiene for revisjonsplikt hevet til 7 millioner kroner i driftsinntekter og 27 millioner kroner i balansesum. Et aksjeselskap hadde i 2021 driftsinntekter på 6,5 millioner kroner. Kan selskapet fravelge revisjon med virkning for årsregnskapet for 2022?

  Foretaksrett Revisjon 14.02.2023

 • Firmatur med tre overnattinger

  Arbeidsgiver planlegger en firmatur med tre overnattinger. Selskapet får opplyst at dette blir skattepliktig for de ansatte, fordi det er et vilkår for skattefrihet at oppholdet maksimalt har to overnattinger. Arbeidsgiver foreslår derfor at de ansatte selv betaler for alle utgifter knyttet til d...

  Skatt 14.02.2023

 • Krav til skattetrekkskonto

  Vidar har sitt 100 % eide holdingselskap. Han har annen inntekt, og velger å ta ut en mindre lønn fra holdingselskapet én gang i året. Han har ikke etablert skattetrekkskonto, men samtidig med lønnsutbetalingen overfører han forskuddstrekket direkte til kemneren.  Er han likevel pliktig til å ...

  Skatt 01.02.2023

 • Konvertering av gjeld i selskap med negativ egenkapital

  Et aksjeselskap (uten skjulte reserver) med en negativ egenkapital på kr 500 000 og kr 400 000 i gjeld til eneeier, ønsker å konvertere gjelden til aksjekapital. Kan gjeldskonverteringen gjennomføres? Hva blir skattemessig inngangsverdi på de nye aksjene? Hvordan bør revisors bekreftelse av...

  Foretaksrett Revisjon Skatt 27.01.2023

 • Prosjektregnskap

  Hva skal til for at et selskap må føre prosjektregnskap etter bestemmelsene i bokføringsforskriften § 8-1 om bygge- og anleggsvirksomhet?

  Bokføring Selskapsrapportering Skatt 04.11.2022

 • Reelle rettighetshavere i foreninger, sameier og borettslag

  Hvilke regler gjelder for identifikasjon av reelle rettighetshavere i henholdsvis foreninger, sameier og borettslag etter hvitvaskingslovgivningen?

  Hvitvasking Revisjon 10.10.2022