Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 94 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Fisjoner og fusjoner og kompensasjonsordningen

  Selskap A har i 2020 foretatt en omorganisering gjennom en konsernfusjon. Selskap B som er overtakende selskap har overtatt hele driften.  S elskap A er slettet  i mai  2020  ved gjennomføringen av fusjonen .  Selskap  B ble registrert i mars 2020.  Kan  ...

  Foretaksrett Korona 06.07.2020

 • Revisjonskostnad og kompensasjonsordningen

  Hvordan skal revisjonshonorarer og honorar for utarbeiding av årsregnskap og skattemelding periodiseres per måned i kompensasjonsordningen? En stor del av revisjonen av 2019-regnskapet for små og mellomstore foretak vil ofte foregå i mars og april året etter regnskapsåret. Det samme gjelder...

  Foretaksrett Korona 20.04.2020

 • Omgjøring av utbyttebeslutning

  I AS Konsulent ble det på ordinær generalforsamling i mai besluttet å utdele et utbytte på én million kroner. Utbyttet ble straks etter utbetalt. I september vedtok generalforsamlingen basert på en revidert mellombalanse et ekstraordinært utbytte på 500 000 kroner. Rett etter beslutningen, men fø...

  Foretaksrett Skatt 01.04.2020

 • Ansvar for aksjeinnskudd - aksjekapital og overkurs

  Ved stiftelse av aksjeselskap skal det i melding til Foretaksregisteret opplyses at aksjeinnskuddene er mottatt, jf. aksjeloven § 2-18 (2) . Dette skal bekreftes av revisor. Skal aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp i penger, kan bekreftelsen gis av et finansforetak, en advokat eller en...

  Foretaksrett 03.03.2020

 • Gjeldsettergivelse eller konvertering til aksjekapital

  Arne eier 100 % av AS A. Selskapet har over flere år hatt varierende resultater. Arne har lånt inn kr 500 000 til selskapet. Arne vurderer å ettergi sin fordring. Selskapet har kr 300 000 i skattemessig underskudd til fremføring. Hva blir virkningen for det fremførbare underskuddet dersom Arne...

  Foretaksrett Skatt 25.02.2020

 • Bekreftelse av aksjekapital - stiftelsesutgifter

  Jeg skal bekrefte mottatt kontantinnskudd i forbindelse med stiftelsen av et aksjeselskap. Selskapet stiftes med aksjekapital på kr 30 000 i bankinnskudd. Stiftelsesutgiftene er angitt i stiftelsesdokumentet til å beløpe seg til kr 12 000. Selskapet skal dekke stiftelsesutgiftene. Skal jeg bekref...

  Foretaksrett Revisjon 21.02.2020

 • Kontantinnbetaling av aksjekapital fra andre enn aksjetegner

  Kan revisor ved kontantstiftelse av et AS bekrefte at kontantinnskuddet er mottatt selv om innbetalingen er gjort av en annen enn stifteren?

  Foretaksrett Revisjon 21.02.2020

 • Bekreftelse av innbetalt aksjekapital - advokats klientkonto

  Kan revisor bekrefte at aksjeinnskudd som er innbetalt på advokats klientkonto er mottatt?

  Foretaksrett Revisjon 20.02.2020

 • Avtaler med aksjeeier - vanlige avtaler for virksomheten

  AS A som driver med utleie av eiendom, har flere firmabiler. En av bilene skal skiftes ut. Selskapet tilbys kr 250 000 for bilen ved innbytte, men velger i stedet å annonsere bilen på Finn.no for kr 300 000. Ingen kjøpere melder seg, og prisen senkes til kr 270 000. Det er fortsatt ingen kjøpere,...

  Foretaksrett 17.02.2020

 • Revisors bekreftelse ved kontantemisjon - oppgjør av fordring

  AS Oppstart har 10 aksjonærer. Driften er dels finansiert med innlån fra en av aksjeeierne. Selskapet trenger mer kapital og det skal gjennomføres en kontantemisjon. Av styrets begrunnelse, som følger vedlagt innkallingen til generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 10-3 (4), fremgår at midlene skal...

  Foretaksrett Revisjon 11.02.2020