Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 316 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Prosjektregnskap

  Hva skal til for at et selskap må føre prosjektregnskap etter bestemmelsene i bokføringsforskriften § 8-1 om bygge- og anleggsvirksomhet?

  Bokføring Selskapsrapportering Skatt 04.11.2022

 • Fisjon – krav til kapitalforhøyelsen i overtakende selskap

  Nina og Therese eier Bærekraftig AS med 50 % hver. De ønsker å skille lag og planlegger en fisjon ved at Therese etablerer et nytt selskap mens Nina blir eneeier i Bærekraftig AS. Aksjekapitalen i selskapet er 200 000 kroner. Er det krav om at aksjekapitalen i hver av selskapene etter fisjonen er...

  Foretaksrett Skatt 29.09.2022

 • Lån til nærstående?

  Personen (P) eier selskap (A) 100 %. Selskap (A) eier igjen et eiendomsselskap (E) med 40%. Vil et lån fra (E) til (P) bli ansett for å være et lån til en nærstående av (A), jf. aksjeloven§ 8-7 (1), jf. § 1-5 (1) nr. 5?

  Foretaksrett 27.09.2022

 • Revisjonsklient som bruker kassasystem uten produkterklæring

  Jeg er revisor for et selskap hvor kontantsalg er en vesentlig del av virksomheten. Selskapet har et kassasystem som fungerer tilfredsstillende og det foreligger ingen begrensning i utførelsen av revisjonen. Kassasystemet er imidlertid ikke produkterklært i samsvar med kassasystemlova og...

  Bokføring Revisjon Selskapsrapportering 30.08.2022

 • Tilleggsutbytte og formuesskatt

  Nina eier Eiendom AS og selskapet vedtok et tilleggsutbytte på fem millioner kroner i desember år 1. Det ble samtidig vedtatt at utbyttet først skulle utbetales i januar år 2. Utbytte ble inntektsført i skattemeldingen til Nina i år 1, men hun tok det ikke med som formue i år 1. Har Nina vurdert...

  Foretaksrett Skatt 26.05.2022

 • Rentefrie lån til aksjeselskaper

  Må det beregnes renter på lån til eget aksjeselskap?

  Skatt 01.05.2022

 • Revisjonsplikt første år for nystiftet selskap med datterselskap

  X AS ble stiftet i januar 2021. Kapitalinnskudd var på 30 000 kroner.  I april kjøpte X AS alle aksjene i Ny Datter AS for 90 millioner, finansiert med kapitalforhøyelse fra eierne og banklån. Ny Datter AS har en årlig omsetning på ca. 80 millioner kroner og 40 fulltidsansatte. Må X AS velge...

  Revisjon 25.04.2022

 • Oppløsning av holdingselskap

  Grethe eier 100 % av aksjene i et holdingselskap (Mor AS), og Mor AS eier 100 % av aksjene i et underliggende driftsselskap (Datter AS). Hun ønsker å oppløse Mor AS og eie aksjene i Datter AS direkte. Kan det gjøres uten beskatning?

  Foretaksrett Skatt 25.04.2022

 • Foregående års regnskap ikke revidert

  Vi ble i 2022 valgt som revisor for et foretak som fravalgte sin tidligere revisor i 2017, og foretaket hadde frem til 2021 ikke revisor. Hvordan skal vi forholde oss til at foregående års regnskap ikke er revidert i revisjonsberetningen?

  Revisjon 18.04.2022

 • Elektronisk oppbevaring av årsregnskap og skattemeldinger

  Må årsregnskap, aksjonærregisteroppgave og skattemelding oppbevares på papir etter bokføringsreglene?

  Bokføring 16.04.2022