Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 75 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Klient har fravalgt revisjon – melding Finanstilsynet?

  Må revisor sende begrunnelse for avsluttet revisjonsoppdrag til Finanstilsynet når klienten fravelger revisjon?

  Revisjon 01.07.2016

 • Terskelverdi og tidspunkt for revisjon

  Fra hvilket tidspunkt må selskapets årsregnskap revideres når terskelverdiene overskrides?

  Revisjon 11.10.2017

 • Når kan revisjon fravelges?

  Fra hvilket tidspunkt kan et aksjeselskap beslutte fravalg av revisjon dersom selskapet tidligere ikke har oppfylt vilkårene for fravalg?

  Revisjon 06.07.2016

 • Revisjonsberetning for regnskapsår som er lengre enn ett kalenderår

  I medhold av regnskapsloven § 1-7 kan et selskap under visse omstendigheter avlegge regnskap for en regnskapsperiode lengre (eller kortere) enn 12 mnd. Hvordan formuleres henvisningen til årsregnskapet i revisjonsberetningen i et slikt tilfelle?

  Revisjon 06.07.2016

 • Øvrig informasjon i revisjonsberetningen

  Hvordan skal man forholde seg til avsnittet om «Øvrig informasjon» under «Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet»? Mange klienter har kun årsregnskap m/noter, årsberetning og revisjonsberetning i sin årsrapport. Må vi da likevel ta inn avsnittet om øvrige informasjon i revisjonsberetningen og i...

  Revisjon 16.01.2017

 • Ny revisor og revisjonsberetning første år

  Jeg er nyvalgt revisor i selskap ABC AS. Selskapet har vært uten revisor de tre siste årene ettersom selskapet har vært under terskelverdiene. Må jeg i min revisjonsberetning nevne at sist årsregnskap ikke er revidert?

  Revisjon 08.03.2018

 • Ulovlig lån skal motregnes mot utbytte - «andre forhold»?

  Må det inkluderes under «andre forhold» i revisjonsberetningen at selskapet har gitt et ulovlig lån til aksjonær selv om det er foreslått at lånet skal motregnes mot foreslått utbytte som er planlagt vedtatt i kommende generalforsamling?

  Revisjon 15.02.2021

 • Uavhengighet – sponsing av idrettsforening

  Vårt firma er revisor for en idrettsforening som også har lag på profesjonelt nivå. Vi vurderer i den forbindelse å kjøpe noe reklameplass på klubbens stadion til neste år, da vi ser dette som en god profilering i byen vi driver vår virksomhet.  Vil det å kjøpe slike tjenester være i strid med ...

  Revisjon 15.02.2021

 • Uavhengighet – revisjon av forening

  Jeg er blitt forespurt om å være revisor i den lokale idrettsforeningens hvor jeg er ordinært medlem og spiller «old boys»-fotball.  Kan jeg påta meg revisjonsoppdraget?  Kan jeg utføre revisjonen til rabattert pris eller uten honorar (pro bono)?

  Revisjon 15.02.2021

 • Elektronisk signering av revisjonsberetning

  Revisorloven § 9-7 første ledd har bestemmelse om at «Revisjonsberetningen skal være datert og signert av oppdragsansvarlig revisor.» Kan kravet om signering oppfylles ved elektronisk signering av revisjonsberetningen?

  Revisjon 15.02.2021