Sterk vekst i revisjonsbransjen

Det er stor etterspørsel etter revisjonshusenes tjenester. Fra 2021 til 2022 økte omsetningen med 12,6 prosent og antall nyansatte med 11 prosent. Bransjen omsetter nå for 18,7 milliarder kroner.

Publisert:
Karen 1000x667.JPG
- Vi opplever sterkt stigende etterspørsel etter tillitstjenester, både revisjon og revisjonsnære tjenester. Det er en trend vi ser fortsetter nå i 2023, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Foto: Sverre Jarild.

- Vi opplever stigende etterspørsel etter tillitstjenester, både revisjon og revisjonsnære tjenester. I tillegg er det stor etterspørsel etter revisors kompetanse innen ulike former for rapportering, eksempelvis miljø- og bærekraftrapportering, samt veiledning og rådgivning innenfor områder som skatt og merverdiavgift.  

- Dette er områder som ofte er komplekse og krever spesialisert kompetanse, som mange bedrifter ikke innehar internt, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen, i en kommentar til veksttallene. 

I perioden 2020 til 2021 var veksten på 8,2 prosent, samtidig som bransjen for første gang passerte 10 000 ansatte. 

Det er nå 11 266 ansatte i norske revisjonsselskaper. 

De største øker mest 

De seks største revisjonsselskapene, PwC, EY, BDO, Deloitte, KMPG og RSM Norge hadde i 2022 en samlet markedsandel på 80,3 prosent målt etter omsetning, opp fra 79,7 i 2021.  

Også i antall nyansatte troner disse selskapene på topp, med 13 prosent og 1016 personer. Det utgjør 94 prosent av all alle nyansatte i bransjen i perioden. 

– Utviklingen følger markedet selskapene betjener. De store næringslivsaktørene, hvor veksten er størst, er også de mest komplekse. De har ofte grenseoverskridende virksomhet og helt eller delvis utenlandsk eierskap. Disse bruker i stor grad de største revisjonsselskapene, og har ofte litt andre behov enn mindre selskaper. Det er én forklaring. En annen er høy grad av tverrfaglighet, et omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk, en sterk merkevare og ikke minst kapasitet, sier Kvalevåg. 

Små revisjonsselskaper spiller en uvurderlig rolle 

— Det er likevel ikke slik at det bare er de store revisjonsselskapene som har vekst. Også de mindre selskapene gjør det veldig godt. Etterspørselen etter deres tjenester er høy, og omsetningsveksten er god. 

- De mindre revisjonsselskapene spiller en uvurderlig rolle i å betjene lokale og mindre komplekse næringslivsaktører, og ikke minst bringer de en viktig grad av personlig service og lokal markedsinnsikt som er helt avgjørende for mange bedrifter. 

– Det er en synergi i bransjen hvor både store og små revisjonsselskaper kompletterer hverandre i å betjene et bredt spekter av kundebehov, sier Kvalevåg. 

Omsetning og markedsandeler:

Segment Omsetning 2022 MA 2022 Omsetning 2021 MA 2021 Endring 2021-2022
> 100 mkr 14 997 80,3 % 13 227 79,7 % 13,4 %
25-100 mkr 1 407 7,5 % 1 291 7,8 % 9 %
10-25 mkr 1 166 6,2 % 1 040 6,3 % 12,2 %
5 mill - 10 mkr 533 2,9 % 485 2,9 % 9,8 %
< 5 mill  574 3,1 % 544 3,3 % 5,5 %
Totalt 18 677 100 % 16 587 100 % 12,6 %

Antall revisjonsfirmaer og ansatte:

Segment Antall ansatte 2022 Antall ansatte 2021 Endring Antall firma 2022 Antall firma 2021
> 100 mkr 9 011 7 995 13 % 6 6
25-100 mkr 803 751 7 % 36 24
10-25 mkr 697  680 3 % 73 76
5 mill - 10 mkr 359 363 -1 % 76 80
< 5 mill  396 398 - 1 % 291 324
Totalt 11 266 10 187 11 % 482 510