Akademiet for Bærekraftsrapportering

Ca. 2100 norske foretak vil bli direkte omfattet av de nye reglene for bærekraftsrapportering. Behovet for økt kompetanse er stort. Akademiet for Bærekraftsrapportering - kull 3 er fullbooket og har oppstart 12. september 2023.

AB-Revisorforeningen_Bow_016.jpg

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er gjennomført i europeisk lov, og her hjemme legger Finansdepartementet opp til at norsk innføring skal speile den trinnvise innføringen i EU. Det betyr at mange norske foretak har en stor jobb foran seg, da direktivet innebærer omfattende rapporteringskrav. I tillegg vil selskaper som ikke direkte er omfattet, også måtte forholde seg til standardene, enten som følge av at virksomheten selskapene driver, inngår i en verdikjede som trenger informasjonen, eller at selskapene må oppgi bærekraftsinformasjon for å få finansiering.

Rundt 600 deltakere har så langt deltatt på Akademiet for Bærekraftsrapportering og fått innføring i de nye bærekraftsrapporteringsstandardene fra EU.

 

 

Program og praktisk informasjon