Grunnopplæring 2020

14875_Nettsiden_Grunnopplæring2020_1100x520px.gif

Grunnopplæring 2020 - full pakke

Denne kursserien gir deg en oppdatering innen grunnleggende og sentrale temaer - direktesendt via Zoom. Delta på ett kurs hver formiddag i én uke, og få femten etterutdanningstimer godskrevet når uken er omme. Effektivt, lærerikt og miljøvennlig!

Les mer

Grunnopplæring 2020 - II: Lønn og naturalytelser

Kurset tar for seg skattemessig behandling av naturalytelser i arbeidsforhold, med hovedfokus på den omfattende revisjonen av skattereglene som kom i 2019. I tillegg gjennomgås alle vesentlige regelendringene på lønnsområdet, herunder endringene i Statens reiseregulativer for 2020.

Les mer